Skip to main content
Lise Løth i gul ramme, Real Safety
Lise Løth Nielsen

Sales Manager Danmark

Maritim Industri

Real Safety har hovedkontor i Esbjerg – og har mange års erfaring med at finde løsninger til nogle af de største maritime virksomheder i Danmark 

Vi har arbejdet med store maritime virksomheder som f.eks. Viking og ESVAGT, hvor vi har skridsikret risikoområder på deres skibe. 

Skridsikring på skibe og lystbådehavne:

I maritime miljøer, såsom på skibe og lystbådehavne, er skridsikring afgørende for at bevare sikkerheden blandt besætningsmedlemmer, passagerer og personale, da disse områder er udsat for varierende vejrforhold og konstant kontakt med vand.

1. Skridsikre belægninger på skibsdæk: På skibe er dæk ofte udsat for vand, regn og bølger, hvilket øger risikoen for glatte overflader. Anvendelse af skridsikre  plader i vores velkendte fiberglas, der er vand- og vejrbestandige, bidrager til at bevare trækkraften under disse forhold.

2. Gelændere og rækværker: Skridsikre gelændere og rækværker på skibe og lystbådehavne er afgørende for at give støtte og balance, især når folk går ombord eller forlader skibet. Disse skal være skridsikre og let tilgængelige for at sikre sikker bevægelse.

3. Skridsikring ved broer og landgangsveje: Ved overgangen mellem skibet og lystbådehavnen eller land kan broer og landgangsveje blive glatte. Skridsikre belægninger og overflader på disse områder er vigtige for at forhindre faldulykker under ombord- og fra borde. Se vores case fra Esbjerg lystbådehavn, hvor vores glasfiberriste har sikret adgangen via flydebroer og Y-broer.

4. Skridsikre trapper og stiger: På skibe er der ofte behov for at bruge trapper og stiger. Skridsikre belægninger på trin og rækværker bidrager til at sikre sikker adgang til forskellige niveauer og områder. Se Esvagt case, hvor vi sikkerhedsopgraderede flere af deres skibe. 

5. Belysning og advarselsskilte: Korrekt belysning og advisering af gangveje og adgangsveje om bord på skibe og i lystbådehavne er vigtig for at identificere skridrisici og evakueringsruter. Advarselsskilte og markeringer informerer besætningsmedlemmer og passagerer om potentielle farer. Vi har bl.a. leveret Escape Route Markers til Total Energies på Nordsøen i mange år. Disse flugtvejsmarkører er inkorporeret direkte på vores skridsikre løsninger. 

5. Vedligeholdelse af Skridsikringsforanstaltninger: Regelmæssig vedligeholdelse af skridsikringsforanstaltninger er nødvendig, da de kan blive slidte eller beskadigede over tid. Dette omfatter rengøring, reparation eller udskiftning af skridsikre belægninger og strukturer.

Implementering af disse skridsikringsforanstaltninger i maritime miljøer er kritisk for at skabe et sikkert og trygt miljø, hvor besætningsmedlemmer og besøgende kan bevæge sig sikkert og effektivt, selv under udfordrende forhold på havet.

Kundecase

Esbjerg lystbådhavn

Esbjergs nye lystbådehavn, som ligger ved havneøen i det nyanlagte havneareal Esbjerg Strand, blev etableret og taget i brug i 2019.

Inden den blev indviet, var alle de gamle flydebroer og Y-broer blevet erstattet af helt nye broer.

Esbjerg Strand Lystbådehavn kundecase - glasfiberrist som antiskrid underlag på y bomme

Udforsk vores løsninger

anti-skrid glasfiber trappetrin med gule trappeforkanter til at sikre mod ulykker på trapper off-shore

Trinsikring

En hurtig og omkostningseffektiv måde at opgradere glatte trapper på er at bruge Real Safetys skridsikre trinsikringer. Sikkerhedssikringer vil gøre området skridsikkert – men vigtigst af alt vil de skridsikre trin forhindre ulykker i at ske i første omgang!

Læs mere om vores trinsikringer.

Esbjerg Strand Lystbådehavn kundecase - glasfiberriste som antiskrid underlag på ramper

Glasfiberriste

Glasfiberriste er lige så stærke som traditionelle stålriste. De  leveres med indstøbte hærdede stenfragmenter der sørger for optimal friktion i områder, der udsættes for olie, vand, fedt, is osv.

Læs om vores glasfiberriste

Gult glasfiber skridsikkert underlag gangvej med sorte pile off-shore til at værne mod ulykker i vådt og dårligt vejr.

Skridsikre plader

Skridsikre plader gør overfladen skridsikker på gangarealer, såsom øverst eller nederst på trapper og reposer. De fås i fire forskellige farver samt to muligheder af overflader (Grov eller Normal).

Læs om vores Skridsikre plader.