Vi er eksperter i skridsikring samt konstruktionsprofiler i glasfiber

Vi er eksperter i løsninger til forebyggelse af skrid- og faldulykker, samt letvægts og korrosionsfri konstruktionsprofiler i glasfiber.

Food og Pharma

Food og Pharma

Real Safety er eksperter i sikkerhedsoptimering af trapper og gangarealer indenfor food og pharma industrien. Det er ofte områder, hvor der er en stor risiko for glide- og faldulykker pga. fedtede overflader. Vi har flere case studies fra bl.a. Danish Crown og landbruget, hvor vi har installeret skridsikring som øjeblikkeligt har gjort en stor forskel for medarbejdere – og minimeret chancen for uheld.

Landmand riste

Bolig, Sundhed og Offentlige Rum

Bolig, Sundhed, Offentlige Rum

Vi har mange års erfaring indenfor holdbar og miljøvenlig skridsikring af kontorer, boliger, hospitaler og plejehjem samt områder i det offentlige rum generelt.
Arkitekter, Ingeniører og kommuner kommer derfor i stigende grad til os, for at sikre at folk i det offentlige rum kan færdes trygt og sikkert.

skridsikring til plader

Produktion

Produktion

Det er ofte forbundet med en risiko at være i et produktionsmiljø. Der er potentielt støj, maskiner der kører, ledninger eller produkter som kan distrahere, og det er vigtigt at have sikkerhed i højsæde.
Real Safetys løsninger fremmer sikkerheden ved maskiner eller ved hele produktionslinjer så områderne bliver skridsikre, gelændere er sikre at bruge og advarsler er inkorporeret i trapper, plader osv.

Industri sikkerhed

Maritim

Maritim

Real Safety har hovedkontor i Esbjerg – og har mange års erfaring med at finde løsninger til nogle af de største maritime virksomheder i Danmark som f.eks. Viking og ESVAGT, hvor vi har skridsikret risikoområder på deres skibe. Derudover har vi også erfaring med at hjælpe havne med at skridsikre deres arealer – f.eks. Esjerg Lystbådhavn, hvor vi har skridsikret store arealer.

Lystbådehavn

Energi

Energi

Danmark er foregangsland indenfor vedvarende energi, og Danmark har en ambition om, at vi i 2050 skal kunne producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug. Real Safetys skridsikre og korrosionsfrie glasfiberprodukter er perfekte til at højne sikkerheden i denne sektor. Vores Esbjerg kontor er ideelt placeret til at støtte flere af verdens største energivirksomheder.

Anholt

Bygge og Anlæg

Bygge og Anlæg

Bygge- og anlægsvirksomheder har en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. De mest almindelige arbejdsulykker i bygge- og anlægssektoren er fald fra højden, fx fra tage, stilladser og stiger. Real Safety er eksperter i at forbygge ulykker netop i disse områder, og kan skridsikre arbejdsområder så medarbejdere kan færdes trygt og sikkert på deres arbejdsplads.

Construction
trappesikring

Food og Pharma:

McDonalds, Haderslev

McDonalds i Haderslev kontaktede os for at skridsikre nogle områder for deres medarbejdere. Især var terrazzo trappen mellem lager og køkken utrolig glat at færdes på. Desuden var det vanskeligt, rent visuelt, at skelne trinene fra hinanden.

Vi løste problemet ved hjælp af vores standard glasfiber løsninger til glatte trin.

Læs mere
Maritim riste

Maritim:

Esbjerg lystbådehavn

Esbjergs nye lystbådehavn blev etableret og taget i brug i 2019. Inden den blev indviet, var alle de gamle flydebroer og Y-broer blevet erstattet af helt nye broer.

Real Safety leverede skridsikre fiberriste til alle Y-broerne da Lystbådehavnen skulle have de bedste og mest sikre overflader til deres maritime miljø.

læs mere
skridsikring til plader

Bolig og Sundhed:
Rosenvænget Plejecenter

Centeret rummer i alt 81 boligenheder, med tilbud af forskellige plejetyper.

Overfladerne på gang og trappearealerne var blevet meget glatte og flere beboere var blevet utrygge ved at færdes på disse.

Real Safety blev kontaktet for at finde en skridsikker og holdbar løsning.

læs mere
se flere cases