Skip to main content

Arla sikrer arbejdsplatforme for medarbejdere

På Holstebro Mejeri, som er en sammenlægning af det gamle Holstebro Flødeost og Holstebro Smør, benyttes der mange forskellige arbejdsplatforme i forbindelse med mejerifunktionerne.

Skridsikring med skridsikre plader ved Arla Holstebro billede

Udfordring

Bjarne Thyrrestrup, Produktionsforvalter, kontaktede Real Safety, da mejeriet igennem et stykke tid havde oplevet en del fald- og skridulykker på platformene, bl.a. fordi de blev våde under arbejdet. Glatte overflader er et problem vi tit ser indenfor fødevareproduktion. Platformene på mejeriet er den velkendte slags med 2 trin til platformen. De er ofte placeret i forbindelse med maskiner og maskinanlæg og det er derfor vigtigt at medarbejdere kan færdes trygt og sikkert på disse overflader.

Løsning

Valget faldt på skridsikre plader og reposer fra Real Safety. Der er tale om en skridsikker belægning i et profil, der let og enkelt monteres. Profilen er udformet i glasfiber med indlagt silicium-carbid-sten i overfladen – og det giver en meget skridsikker overflade!

Før skridsikring

kundecase Arla mejeri - før skridsikker plade eksempel billede

Efter skridsikring

‘‘Vi startede med at montere systemet på et par platforme i Blendpakkeriet, som et testforsøg. Erfaringerne skulle dog hurtigt vise sig så positive, at vi nu har monteret systemet tilsvarende steder i resten af mejeriet. Vi har en klar forventning om, at vi med dette tiltag kan nedbringe antallet af skrid- og faldulykker på mejeriet’’.
Bjarne Thyrrestrup, produktionsforvalter


læs case logo

Torben Farup Henriksen

Stifter & CEO