Skip to main content
Lise Løth i gul ramme, Real Safety
Lise Løth Nielsen

Sales Manager Danmark

Skridsikring i industri og produktion

Det er ofte forbundet med en risiko at være i et produktionsmiljø. Der er potentielt støj, maskiner der kører, ledninger eller produkter som kan distrahere.

Sikkerheden skal være i højsæde- og centrale områder skal skridsikres.

I produktionsområder er skridsikring på gangveje, trapper og stiger afgørende for at forhindre faldulykker og opretholde en sikker arbejdsplads. Disse strukturer udgør ofte centrale punkter på fabrikken, og effektive skridsikringsløsninger er nødvendige for at minimere risikoen for ulykker.

1. Skridsikre belægninger på gangveje og reposer: Gangveje og reposer i produktionsområder udsættes tit for forskellige påvirkninger fra væsker, olie eller materialer fra produktionsprocesser. Anvendelse af Real Safetys skridsikre løsninger hjælper med at bevare sikkerheden og minimere risikoen for ulykker.

2. Skridsikring på trapper: Trapper er et område, der kræver skridsikringsforanstaltninger. Skridsikre belægninger på trinene og rækværker er afgørende for at sikre, at medarbejdere sikkert kan bruge trapperne uden risiko for fald.

3. Skridsikring på stiger: Ved adgang til højere niveauer eller arbejdsområder er skridsikring på stiger vigtig. Skridsikre belægninger på trinene, kombineret med korrekte håndtag og støttestrukturer, hjælper medarbejdere med at navigere sikkert.

4. Tydelig markering og advarselsskilte: Tydelig markering og advarselsskilte på gangveje, trapper og stiger identificerer potentielle skridrisici. Dette skaber bevidsthed blandt medarbejdere og guider dem om forsigtig adfærd og korrekt brug af strukturerne. Real Safety inkorporerer ofte advarselstekst eller piktogrammer på trapper og gangveje.

5. Ergonomisk design: Ergonomisk design af gangveje, trapper og stiger spiller en vigtig rolle. Dette inkluderer overvejelser som stigens hældning, trinets dybde og strukturens generelle stabilitet for at sikre sikker bevægelse. Vores glasfiberløsninger er ergonomiske at stå på, så medarbejdere kan stå op i længere tid uden ubehag.

Implementering af skridsikring i industri og produktion på udsatte områder er afgørende for at skabe en sikker arbejdsplads, hvor medarbejderne kan bevæge sig effektivt uden risiko for faldulykker.

Kundecase

Rynkeby fabrik skridsikret

I en produktion som hos Rynkeby Foods, vil der altid være særlige områder som bliver ekstra glatte pga. af væde og pulp.

Andre steder bliver ståltrapperne meget glatte og usikre at færdes på, når sålerne på medarbejderne er våde.

Rynkeby kundecase - skridsikker trappe med trappeforkanter af fiber glas, skridsikring i industri og produktion

Udforsk vores løsninger

Anti-slip trinsikring af trapper i industri - med glasfiber antiskrid løsning

Trinsikring

En hurtig og omkostningseffektiv måde at opgradere glatte trapper på er at bruge Real Safetys skridsikre trinsikringer. Sikkerhedssikringer vil gøre området skridsikkert – men vigtigst af alt vil de skridsikre trin forhindre ulykker i at ske i første omgang!

Læs mere om vores trinsikringer.

Repos på trapper ved containervask med anti skrid underlag som giver et skridsikkert underlag og overflade

Reposer

Reposer er tit placeret i områder, der udsættes for forskellige væsker som vand, fedt, olie osv. Disse væsker vil hurtigt og nemt gøre overfladen glat og dermed farlig at gå eller arbejde på.

Læs om vores reposer.

FloorSafe anti skrid spray til glatte mineralske overflader, klinker, granit, marmor

Floorsafe

FloorSafe gør mineralske overflader skridsikre – og anbefales til hoteller, swimmingpools og andre industrier med mineralske overflader, for at sikre de potentielle glatte områder er sikre, og overholder relevante standarder.

Læs mere om FloorSafe her