Skip to main content
Torben Farup Henriksen

Stifter & CEO

Bygge og Anlæg

Bygge- og anlægsvirksomheder har en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. De mest almindelige arbejdsulykker er fald fra højden – f.eks. fra tage og stiger.

Real Safety har i mange år arbejdet på at højne sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen. Områder vi kan sikre inkluderer:

1. Byggepladser:

 • Gangveje: På byggepladser er der ofte ujævne overflader og materialer, hvilket gør skridsikre gangveje afgørende. Dette reducerer risikoen for faldulykker, især når materialer transporteres eller tungt udstyr betjenes.

 • Stiger: Skridsikring af stiger er afgørende for sikker adgang til forskellige arbejdshøjder. Det forhindrer fald under opstigning og nedstigning, hvilket er kritisk for arbejdssikkerheden.

 • Trapper: Trapper er nødvendige at sikre med trin der forhindrer at man glider eller falder. Vi har flere løsninger – både skridsikre trinriste – men også trinsikring der monteres på eksisterende trin. Et gelænder er også vigtigt.

2. Tagarbejde:

 • Skridsikre tagmaterialer: Ved tagarbejde er brugen af skridsikre tagmaterialer vigtig for at skabe en sikker arbejdsplatform – og afmærket adgang til vedligeholdelse af tag – og ventilationsanlæg

 • Sikker adgang til taget: Skridsikring af adgangspunkter til taget, såsom stiger eller trinsystemer, er nødvendig for at forhindre faldulykker under arbejde på taget. 

3. Vådrum og indendørs områder:

 • Skridsikre gulve: I vådrum og indendørs områder, hvor der er risiko for fugt, er skridsikre gulve afgørende. Dette reducerer risikoen for glidning, især i områder, hvor der håndteres vand eller rengøringsmidler. 

4. Advarselsskilte og markeringer:

 • Tydelige advarselsskilte: Placering af tydelige advarselsskilte og markeringer på områder med potentielle skridrisici er afgørende. Det kan være på trappetrin, gulve eller skarpe hjørner. Vi inkorporerer advarsler ind i vores løsning. Dette informerer arbejdere om risikoområder og skaber bevidsthed om sikkerhedsforholdene på byggepladsen.

Implementering af disse skridsikringsforanstaltninger i bygge- og anlægsbranchen er kritisk for at minimere risikoen for arbejdsrelaterede ulykker og skaber et sikkert miljø for alle involverede.

Glasfiberløsning til bygge- og anlæg. 

Vi anbefaler brugen af glasfiber/komposit og profiler som byggemateriale i byggebranchen af flere grunde:

Letvægt:

 • Glasfiber letvægtsmaterialer profiler er markant lettere end traditionelle byggematerialer som stål eller beton. Dette letter håndteringen, transporten og installationen på byggepladsen, hvilket kan resultere i mere effektiv byggeproces og mindre belastning på strukturer.

Høj styrke og holdbarhed:

 • Trods deres letvægtsnatur er glasfiberprofiler kendt for deres imponerende styrke og holdbarhed. De er i stand til at modstå betydelige belastninger og bevare integriteten over tid, hvilket gør dem velegnede til konstruktion af holdbare og langvarige bygninger og strukturer.

Korrosionsbestandighed:

 • Glasfiber er ikke korroderbart, hvilket gør profiler lavet af dette materiale ideelle til anvendelse i områder med højt fugtighedsniveau eller aggressive miljøer. De kræver ikke yderligere korrosionsbeskyttelse, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne over tid.

Termisk isolering:

 • Glasfiberprofiler har gode termiske isoleringsegenskaber, hvilket gør dem effektive til at regulere temperaturen inden for bygninger. Dette kan bidrage til energieffektiviteten og reducere behovet for ekstra isoleringsmaterialer.

Elektrisk isolering:

 • Glasfiber er en fremragende elektrisk isolator. Dette gør glasfiberprofiler velegnede til anvendelse i områder, hvor elektrisk isolering er afgørende, og de kan erstatte metaller, der ellers kunne være ledende.

Designfleksibilitet:

 • Glasfiberprofiler kan formes og fremstilles i forskellige designs og former. Dette giver arkitekter og designere en høj grad af fleksibilitet, når de skaber unikke og æstetisk tiltalende strukturer.

Miljøvenlige:

 • Glasfiber er et genanvendeligt materiale, og produktionen af glasfiberprofiler kræver ofte mindre energi sammenlignet med traditionelle materialer som stål eller beton. Dette bidrager til bæredygtigheden i byggeprojekter.

Let installation og vedligeholdelse:

 • Grundet deres letvægt er glasfiberprofiler nemme at håndtere og installere. De kræver også minimal vedligeholdelse, hvilket kan reducere de løbende omkostninger og forlænge levetiden for strukturerne.

Samlet set giver anvendelsen af glasfiber letvægtsmaterialer profiler i byggebranchen mulighed for at skabe robuste, holdbare og effektive strukturer samtidig med at man opnår fordele som lavere vægt, korrosionsbestandighed og designfleksibilitet.

kundecase - glasfiberriste - antiskrid underlag gitterist på gangbro ved Danmarks Radio billede

Kundecase

Københavns Universitet og DR byen

Opgaven lød på at skridsikre glatte fodgængerbroer i København med vores glasfiberriste. Broerne strækker sig over en flod og blev meget glatte i vådt og vinterligt vejr, hvilket udgjorde en risiko for offentligheden.

kundecase - glasfiberriste - antiskrid underlag gitterist på gangbro billede

Udforsk vores løsninger

kundecase - letvægts konstruktions I profil i fiberglas til afsaltningsanlæg

Fiberglas profiler

Real Safetys pultruderede fiberglas profiler er mindst lige så stærke som almindelige stålprodukter og er et enestående alternativ til traditionelle byggematerialer som beton, stål, aluminium og træ.

Læs om vores glasfiberprofiler

skridsikre tagmåtter, antiskrid gangveje på tage med gule striper billede

Skridsikre Tagmåtter

Real Safetys Skridsikre Tagmåtter er et selvdrænende tagmåttesystem, som kan bruges på alle flade tage, undtagen PVC-tage, til at skabe en sikker gangbro på store anlæg.

Læs mere om vores Skridsikre Tagmåtter.

Glasfiber trappeforkant til skridsikker trappe med stålrist billede

Trinsikring

Real Safetys trinsikringer er en hurtig og omkostningseffektiv måde at opgradere glatte trapper. Det gør området skridsikkert og forhindrer ulykker!

Læs mere om vores trinsikringer.