Skip to main content

Ny midlertidig lystbådehavn i Københavns Nordhavn

Forud for tunnelanlæggelsen i Svanemøllehavnen er Munck Havne & Anlæg i færd med etablering af en erstatningshavn i Færgehavn Nord.

I øjeblikket etableres flydebroerne til de ca. 600 både som er tilknyttet. Erstatningshavnen forventes at skulle fungere de næste 4-5 år.

Erstatningshavnen forventes færdig den 27. juli 2022.

Det er et spændende projekt og Real Safety har leveret godt 1.300 lbm skridsikker gulvsikring til flydebroerne.

Tak for godt samarbejde til projektchef @Jesper Nedergaard og Jacob fra Glistrup Træ.

Torben Farup Henriksen

Stifter & CEO