MONTAGELIM

MONTAGELIM

Real Safety Kontakt Info:

+45 26 11 44 66 realsap@realsap.com

Torben

Torben Farup Henriksen

Stifter & CEO

+45 27 84 90 44
torben@realsap.com

Akameric 1020 – Innovativ industriel klæbemiddel løsning.

Hos Real Safety bruger vi Akameric 1020 som montagelim.

Når produktet bruges, skal disse personlige værnemidler benyttes:

Beskyttelse af øjne:
Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af hænder:
Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Butylgummi/nitrilgummi handsker (0,4 mm) Anbefaling: Butylgummi/nitrilgummi handsker

Beskyttelse af hud og krop:
Beskyttelsestøj (eks. Sikkerhedssko i hht. EN ISO 20345, arbejdstøj med lange ærmer og lange ben).

Åndedrætsværn:
Der kræves ingen særlige forholdsregler

Sikaflex
Sikaflex
Sikaflex

Real Safety Kontakt Info
+45 26 11 44 66
realsap@realsap.com