VELKOMMEN TIL REAL SAFETY
Indkøbsvogn 0

Refunderingspolitik

7. Fortrydelsesret

7.1.
Kunden har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på webshoppen (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter kundens specifikationer.

7.2.
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til REAL inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden skal fremsende en mail til realsap@realsap.com med overskriften ”Fortrydelse af køb” Mailen skal indeholde følgende informationer:

  • Købers navn og leveringsadresse
  • Nr. på ordrebekræftelsen 
  • Navn og tlf.nr. til kontaktperson. 
  • Begrundelse for returnering af varerne.

7.3.
Når kunden har meddelt REAL, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden senest 14 dage senere, aflevere eller afsende varen til REAL (se punkt 2.1). Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til REAL. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

7.4.
Når kunden har meddelt REAL, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler REAL uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget hos REAL eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra REAL. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført REAL som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra REAL.

8. Reklamation – Mangler

8.1.
REAL yder en produkt garanti på 2 år, gældende for materiale- og produktionsfejl. Garantien dækker ikke skader opstået ved forkert brug af produktet.

8.2.
Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til REAL inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

8.3.
I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse REAL, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 2.1 nævnte adresse.

8.4.
Ved kundens rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 8.2 har REAL ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen, og kunden har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation. Hvis det hverken er muligt at udbedre manglerne eller levere en ny mangelfri vare, har kunden ret til at få refunderet købesummen mod at returnere varen eller at modtage et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

8.5.
REAL påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. REAL kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.